Členská schůze a volby do výboru

03.05.2011 09:30

 Koncem června proběhne členská schůze na které dojde k volbě nového výboru naší organizace a revizní komise. Kandidáti a podrobnosti ohledně voleb budou zveřejněny na našich stránkách začátekem června. 

 

Informace pro ty, kteří chtějí kandidovat do výboru nebo revizní komise:

Kandidát musí:

- být členem naší organizace

- musí mu být 18 a více let.

 

Výbor má pět členů, kteří si po zvolení určí mezi sebou - předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka.

Revizní komise má jednoho člena.  

 

Kandidaturu posílejte na mail zavodskav@seznam.cz a uveďte jméno, bydliště a dosavadní aktivity v naší organizace, případně i v jiných organizacích, kde Vaše činnost souvisí s činností naší organizce. Uzávěrka je 5.6.2011