Hlavní výcvikář:

Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D. - neděle - Kurz základní ovladatelnosti psa

mob. 724 953 876, e - mail: jaroslava.bickova@canisterapie.org

 

Výcvikáři:

 

Ludmila Cimlová - sobota - poslušnost

mob. 725 305 695

 

Ludmila Cimlová ml. - sobota - poslušnost

mob. 777 153 845, e - mail: ludmila.cimlova@canisterapie.org

 

Mgr. Šárka Petříková - neděle - poslušnost, příprava na výstavy

mob. 723 202 607, e - mail: sarka.petrikova@canisterapie.org

 

Mgr. Zuzana Prokopová - neděle - poslušnost, příprava na výstavy

mob. 723 841 903, e - mail: zuzana.prokopova@canisterapie.org

 

Lenka Kubešová - čtvrtek - poslušnost, příprava na lovecký výcvik

mob. 723 841 903, e - mail: lenka.kubesova@email.cz

 

Roman Bílek - pátek - poslušnost, příprava ZOP a ZPU, flyball

mob. 725 030 543, e - mail: roman.bilek@canisterapie.org

Výcvikáři: