Organizace působí v jihočeském městě Třeboň již od roku 1996. Pravdou je, že společně s vývojem sdružení docházelo i ke změnám a vývoji v právní subjektivitě, poli působnosti a názvu organizace. Od oblastní Agility skupiny přes Základní kynologickou organizaci Agil Třeboň, Kynologickou organizaci Třeboň až po rok 2013, kdy se organizace sloučila s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o. s.. Současně s logickým vývojem organizace dochází i k vývoji a rozšíření členské základny a ke zkvalitnění výcvikářů. Hlavním cílem je výcvik socializovaných a poslušných psích kamarádů a také příprava vůdců a psů na zkoušky - ať už canistereapeutické, či ZOP, apod.

 

Po sloučení organizací se tak nacházíte ve Výcvikové sekci Výcvikového canisterapetického sdružení Hafík, z. s.