Řád cvičiště:

 • každý psovod, který je účasten výcviku je povinen být v organizaci řádně zapsán a evidován
 • na cvičiště vstupuje psovod řádně ustrojen a vybaven (pevné vodítko a obojek, pamlsky, aport, případně náhubek) 
 • každý zodpovídá za svého psa (organizace za psa po dobu výcviku nezodpovídá), je tedy povinen psa mít vždy pod svým dohledem 
 • psi nemocní, agresivní, feny háravé a feny v 2.polovině březosti nemají na cvičiště přístup 
 • psi, kteří se projevují agresivně, či dominantě vůči ostatním psům smí do prostor cvičiště pouze s řádně nasazeným náhubkem (košíkem) 
 • psovod zodpovídá za bezvadný fyzický a psychický stav svého psa (pes je řádně očkován, odčerven a ošetřen antiparazitními prostředky) 
 • psovod je povinen uklízet po svém psovi exkrementy 
 • výcvikář i psovod je povinen se dostavit na výcvikový den včas a pokud možno s vyvenčeným psem 
 • psovodi dbají rad výcvikářů nikdo jiný není oprávněn do výcviku zasahovat 
 • psovodi mají povolen vstup na cvičiště vždy jen s výcvikářem nebo po předchozí domluvě 
 • nikdo záměrně a úmyslně neničí vybavení cvičiště 
 • výcvikář má právo vykázat kohokoli z prostor cvičiště, pokud závažným způsobem poruší tento řád 
 • osoby doprovázející psovoda na cvičiště se musí chovat tak, aby nenarušovali výcvik nebo akci, která právě probíhá a nesmí ničit vybavení cvičiště - zvláště je zakázáno lézt na překážky.

 

Zde si můžete řád stáhnout:

 

DOCŘád cvičiště.doc (25 kB)