Členství:

Členem naší organizace se může stát každý, kdo absolvuje tříměsíční kurz.

Členství vzniká vyplněním, respektive potvrzením přihlášky (přihlášku každý dostane při přihlášení do tříměsíčního kurzu) a zaplacením poplatku. vis odkaz Poplatky

Výhody členství:
Především je to účast na základním výcviku poslušnosti.
Zdarma účast na speciálním výcviku a tréninku psích sportů.

Možnost účasti na jednotlivých akcích, které pořádá organizace pro své členy (vloni to byli - Vánoční pochod, Rozlučák).
Snížené startovné na veřejných akcích pořádaných naší organizací (Toulky s Hafíkem).

Povinnosti člena:

Zaplatit příslušný poplatek.

Informovat se prostřednictvím webových stránek nebo přímo na cvičišti o dění v organizaci - rušení výcviků, změny ve výcviku apod.

Dále je vhodné, aby se člen zúčastňoval členských schůzí. Jejich termín je vždy v předstihu vypsán webu klubu nebo cvičišti.